Stad skipstunnel

Stad skipstunnel nærmer seg nå virkelighet.
Den 12 mars 2015 lämnade den norska regeringen Kystverket uppdraget att utarbeta ett förprojekt om Stadtunneln.
- Kystverket skall utarbeta ett förslag som kan ligga till grund för ett beslut i Stortinget, förklarade samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Vi vill att detta förslag skall vara klart för beslut i Stortinget under 2017 eller senast 2018.
Förprojektet gäller nu den största utredda tunneln där det största fartyget i Hurtigruttens flotta, MS Midnatsol, kan passera utan problem. Man vill att denna utredning skall vara klar så snart att Stortinget kan ta beslut och därmed anslå pengar 2017 eller senast 2018.
Den totala byggkostnaden beräknas till cirka 1,4 miljarder kronor för den kortare tunneln som ger en längre seglats för fartygen.

Stadlandet er et av de farligste stedene på norskekysten, i vinterstormene også farlig for de største skipene. Tunnelen vil bli 1800 meter lang, 35 meter høg, 23 meter bred og 12 meter dyptgående, stor nok for de største hurtigruteskipene. Tunnelen vil gå fra Kjødepollen til Moldefjorden.

Jahn Børe Jahnsen och Bosse Arnholm

 

Den ursprungliga planen var en 1 800 meter lång tunnel vid den röda linjen längst ner på kartan.
Senare har ett förslag om en längre tunnel, mer norrut, väckts. Denna tunnel skulle ge en kortare väg för sjöfarten, vilket givetvis är en fördel.
Det ursprungliga förslaget ger en klart lugnare insegling till tunneln vid hårt väder, och är därmed säkrare.
Det uppdrag Kystverket nu fått är att utföra ett förprojekt för den södra tunneln..

 

Denna karta och de två översta bilderna nedan, publiceras med tillstånd från Kystverket.

 


Ett tvärsnitt av tunnel med ett fartyg av Hurtigrutt-storlek.
Tunnelns storlek anges här till 12 meters djup, 23 meters bredd och med en seglingsfri höjd på 33 meter.


En flygbild över tunnelmynningen vid Kjødepollen just då en båt av Hurtigrutt-storlek lämnar tunneln och går ut i Kjødepollen.


Innerst i Moldefjorden, altså på sørsiden av Stad. Ved trærne bortover langs stranden skal tunellen gå inn.


Innerst i Kjødepollen, altså på nordsiden av Stad. Litt til høyre for skipet ved kai skal tunellen gå inn.

© Dessa två bilder tagna 2010 av Jahn Børe Jahnsen


Källor: Stad skipstunnels hemsida och Kystverkets hemsida.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för nordiska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 16-11-21