Soots kanal

Kanalen kallades också Grasmo Kanal.
Soots kanal i Eidskog lär vara Norges först byggda kanal. Den byggdes 1849. Det vare en ren flottningskanal.
Kanalen var 1,5 kilometer lang med 16 sluser fra innsjøen Skjervangen 185 m.o.h. opp til innsjøen Mortsjølungen 201 m.o.h. Så ble tømmeret fløtet over denne innsjøen 2,5 kilometer. Derfra ble tømmeret kjørt på en hestejernbane 1,8 kilometer opp til Tvillingtjern 239 m.o.h., så fløtet over dette og gjennom en 527 meter lang kanal, deretter i en 126 meter lang renne ned i Gulltjern, og fra dette gjennom en 3 kilometer lang renne til innsjøen Setten.
Hele strekningen Skjervangen til Setten er cirka 11 kilometer. Anlegget var ferdig 1849 og var i bruk til 1931. De øverste 6 slusene ble restaurert i 1952, men ble delvis ødelagt av flommen i 1977. Om slusene igjen er restaurert vet jeg ikke.
Jahn Børe Jahnsen


Källa: Broschyren På kanaler i Norge från mitten av 1980-talet, Vidar Parmer: Fløting i sørlige grensetrakter, Halden 1959 och Jan Wiig: Engebret Soots kanalanlegg fra Mangen til Setten, Eidskog kommune 1979. Allt förmedlat av Jahn Børe Jahnsen 2002.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för nordiska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-08-02