Skippergada

Denna kanal som går mellan Vestre och Østre Randøya, strax öster om Kristiansand, håller ett minsta djup mellan 0,9 och 1 meter. Flera luftledningar går över kanalen den lägsta med en segelfri höjd på 10 meter.


Källor: Den Norske Los, Bind 2b, 1999.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för nordiska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-08-02