Rövaerstraumen

Ögruppen Rövaer ligger i Torvastad församling väster om Haugesund. Strömmen mellan öarna förbi Rövaer fiskeby gjordes 1861 farbar för större båtar med ett djupgående upp till 1,2 meter.


Källor: Kanalväsendets Historie Bind IX, 1888
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för nordiska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-08-02