Ronene kanal

Fra Topdalsfjorden øst for Kristiansand til Drangsvatnet gjennom den korte elva "Ronene". Kanalarbeider i 1870-årene er nevnt i "Kanalvæsenets Historie". Ingen sluser, for Drangsvatnet ligger i høyde med havet.

Alla bilderna är tagna där Ronene kanal mynnar ut i Topdalsfjorden. Kanalen korsas där av två mycket höga landsvägsbroar.
Under den ena av dem hänger en gång- och cykelbro.
Vy från gångbron österut över kanalen

Vi från gångbron rakt ner till kanalen

Vy mot söder från kanalens norra sida under broarna

© Bilderna tagna 2010 av Bosse Arnholm
Vy från broarnas norra landfäste ner mot kanalen

Vy från gångbrons norra landfäste ner mot kanalen

Vy mot topdalsfjorden från broarnas norra landfäste

© Bilderna tagna 2010 av Bosse Arnholm


Källor: "Kanalvæsenets Historie" bind VIII 1883 förmedlat av Jan Børe Jahnsen 2002.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för nordiska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-08-02