Risøyrenna
Bild tagen i samband med kanalens invigning 1922.

© De "nya" bilderna tagna 2017 av Einar Sem-Jacobsen© De "nya" bilderna tagna 2017 av Einar Sem-Jacobsen

Hurtigrutten hade sedan starten seglat genom Tjeldsundet mellan Hinnøya och fastlandet, med anlöp i Lødingen som var den naturliga knutpunkten. Vesterålen, med sin stora betydelse för fiskerinäringen och hemmahamn för Vesteraadalens ångbåtssällskap, hamnade utanför leden på grund av alla de grund som fanns i det grunda Risøjsundet som snudd på förhindrade all sjöfart genom sundet.

Rickard With, som var handelsman i Risøyhamn hade länge kämpat för att få en fördjupning av Risøysundet för att öppna Vesterålen från norr, och då han 1909 valdes till stortingsledamot satte han fart på ärendet. I april 1911 beslutade Stortinget att starta en muddring av sundet. Arbetena med fördjupningen startade samma år, men hela rännan blev färdig först 1921. Det blev en 50 meter bred och 5 kilometer lång kanal.

På förmiddagen den 23 juni 1922 lämnade fartyget Finnmarken Trondheim med mångra prominenta gäster, bland dem konung Haakon, lagtingspresident Jahren, statsrådet Aavatsmark, Richard With, stortingsledamöterna för Nord-Norge och andra inbjudna gäster. Det blev en miodsommartur som gick till historien. Många båtar anslöt sig till festen som kulminerade på förmiddagen den 26 juni med hurtigruttskeppet i spetsen premiäråkte den nya farleden. Till slut var det nära 400 fartyg som deltog i denna första tur i den nya farleden.

Det var Finmarkens legendariska kapten Hegge som stod till rors och lotsen Anders Holthe lotsade fartyget genom rännan. Då första fartygets bog klippte av det 80 meter långa bandet tvärs över rännan gav Finnmarken signal vilken förklarade att rännan öppnats för trafik och marinfartyget Heimdal sköt salut.

Från den 1 juli 1922 körde två av de fem rutterna genom Risøyrännan till Melbu, Stockmarnes, Sortland, Risøyhamn och Harstad. Som kompensation för omläggningen beslutades om en ersättningsrutt från Narvik via Lødingen till Svolvær där man anslöt till Hurtigrutten. Ofotens Damkskibsselskap i Narvik fick kontraktet, framför näsan på Saltens Dampskibsselskab, och startade upp rutten den 2 juli 1922 med det inhyrda fartyget Torgind. Denna rutt kom att knyta ihop Ofoten och Lofoten under 80 år tills den blev nedlagd i januari 2003.

Kanalen är 4,8 kilometer lång. Den är 7 meter djup och bottenbredden är 100 meter.


Källor: Framför allt flera texter från Hurtigruttmuseet förmedlat av Einar Sem-Jacobsen
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för nordiska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast