Remmastraumen kanal

Att använda båtar på vattnet var ju förr det enklaste, för att inte säga enda, sättet att förflytta sig. Inte bara långväga utan även relativt korta sträckor som till handelsmannen, kyrkan och läkaren. I dessa trakter var då Remmastraumen med sina starka strömmar en mycket svår passage.
För att underlätta för lokalbefolkningen kanaliserade Statens Havnsevesen Remmastraumen under åren 1887 till 1889. Det blev ingen sluss, vilket kanske hade behövts, men väl dragstig vid sidan om så att alla båtar kunde ta sig igenom även i motström.
Strömmen fick ett djup på 1,6 meter och en bottenbredd på 2,5 meter. Kostnaden för arbetena var 14 384 NOK.
Strömmen berddades och rustades upp under åren 1936 till 1938 för en kostnad av 200 000 NOK.
Först under 1960-talet drogs landsväg till området vilket naturligtvis minskade Remmastraumens betydelse som transportled. Därmed minskade också underhållet och den är numera ganska förfallen.
1997 blev Remmastraumen Nærøy kommuns bidrag till Kulturstafetten och sedan dess har intresset för den ökat igen. Nu finns Remmastraumens Venner som arbetar för att restaurera området och göra det användbart för olika aktiviteter. Det finns en flytbrygga där gästande båtar kan lägga till för att kunna delta i olika aktiviteter. Det finns också en kulturstig i området.
Ett rederi anordnar dessutom Strömsafari genom Remmastraumen..


Källor: Nærøy kommuns hemsida, samt Oddvar Salomonsen via mail 2008.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för nordiska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-08-02