Rånåkanalen

Detta är en liten och relativt okänd kanal nära Arendals centrala delar. Den startar vid Harebakken i närheten av E18. Den begränsas i öster av rent berg och på sin västra sida av en uppbyggd stenmur. Kanalen är bara ett par meter bred och cirka 200 meter lång.
Råna, som det naturliga vattenflödet mellan Longumvannet och Langsævannet reglerades under 1800-talet och efter den mycket torra sommaren 1876 grävdes Råna ut och fick sin stenmur på den västra sidan. Det var Ugland, ägare till ett bageri och en kvarn, som såg till att det blev gjort. Denna kanalisering medförde dock att en del av gården Midt Longum rasade ut i Longumvannet liksom en del av huvudvägen vid Ytre Longum.

© Bilderna tagna
av Jan Lillevik 2007

Tavla av bron, vy från sydost. Den gjordes sannolikt under slutet av 1940-talet.

Dagens bro är av modernare typ än bron på tavlan.

Bild tagen mot nordväst från bron.

Bild tagen mot nordväst från bron.


Källa: Jan Lillevik och artikel i Agderposten, måndagen den 16 juli 2001.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för nordiska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-08-02