Rånåkanalen

Langangsvatn i Østre Moland rett nord for Arendal ligger omtrent i høyde med havet. Ved flo sjø går havet inn i Langangsvatn. Mellom Langangssvatn og Åbelvikfjorden (havet) er to smale renner, først Øvre Rona til Ronehølen, deretter Nedre Rona til Åbelvikfjorden. Disse to renner ble gravet ut til kanal 1867-68. Det moderne navnet er Rånåkanalen.
To grunner i Åbelvikfjorden, Ulfsryggen og Snekkenesgrunnen, ble samtidig fjernet for at det skulle bli lettere å komme fram for en liten dampbåt (ångbåt) med prammer på slep.
I vassdraget ovenfor Langangsvatnet ligger Molandsvatnet og ved fossene mellom disse var flere sagbruk. Det var trelast fra sagbrukene som skulle fraktes ut gjennom Rånåkanalen.
Jahn Børe Jahnsen og Oddvar A. Salomonsen

Nedre Rånåkanalen

Vy västerut från bron

Vy västerut från bron

Vy från bron ut mot havet

Bron sedd från väster

© Bilderna tagna 2010 av Bosse Arnholm

Övre Rånåkanalen
Det visade sig omöjligt att komma ner till den övre kanalen. Jag fick ta några bilder på håll där hus och träd inte skymde sikten alltför mycket.Kanalen ses mellan hus och träd

Kanalen ses mellan hus och träd

© Bilderna tagna 2010 av Bosse Arnholm


Källa: Kanalvæsenets Historie bind VIII.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för nordiska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-08-02