Øyeren

Øyeren är en av Norges största insjöar med sina 72,5 kvadratkilometer. Den ligger rätt österut från Oslo och får sitt vatten från älvarna Nitelva, Leira och Glomma. Den har sin avrinning genom Glomma till Singlefjorden via Sarpsborg och Fredrikstad.
Timmerflottning på Øyeren finns omnämnt så tidigt som 1306 och den pågick fram till 1985.
1885 startades ångbåtstrafik med ångaren Strömmen. Den körde sin rutt mellan bland annat Lilleström, Årnestangen, Flateby och Sandstangen fram till 1927.

Det har funnits planer på att bygga en kanal mellan Lilleström i Øyeren och Oslofjorden vid Oslo.


Källor: Olika internetsidor, 2003
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för nordiska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-08-02