Nöckledypets kanal

Kanal mellan öarna Kråkeröy och Isegran inne i Fredrikstad.

Södra delen

Vy mot söder

Kanalens inlopp från väster

Kanalens inlopp från öster

© Alla bilderna tagna 2001 av Bosse Arnholm

Kort historia:


Källor: Arve Johannesens Kysten vår, del 1, 1999, samt turistbroschyrer, sjökort och egna iakttagelser på plats.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för nordiska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-08-02