Nålsundskanalen

Denna kanal förbinder Freifjorden med Karihavet i Sunndalsfjorden och öppnades 1901 för att underlätta för traktens sillfiskare då de skulle ut till havet. Numera används den enbart av fritidsbåtar.

Sedan urminnes tider har ortsbefolkningen dragit sina båtar över edet vid Nålsund. Det finns fynd som visar att redan vikingarna gjorde det. Under 1800-talets senare del blev trafiken här så intensiv att bönderna i omgivningen fick som uppgift att sätta upp och underhålla fasta dragplankor för att underlätta för fiskare och båtfarare.
Efter många år av planering och grävande kunde till slut Nålsundskanalen öppnas för trafik 1901.
100-årsjubileét firades med pompa och ståt år 2001. Flera hundra personer deltog i firandet där bland annat Straumsnes Utrorslag visade hur det gick till att dra en båt över edet innan kanalen grävdes.

Den grävda kanalen är cirka 100 meter lång, men tack vare djupa stränder på ömse sidor totalt cirka 400 meter lång. Sedan den byggdes har den grundats upp en del och är nu bara cirka 0,6 meter djup vid ebb och cirka 2,6 meter djup vid flod.
Över kanalen finns en svängbro med en seglingsfri höjd på 1,9 meter vid flod. Svängbron kan dock öppnas av de seglare som behöver det för att komma igenom. Öppning sker genom självbetjäning.


Bilder från land

Skylt som varnar för bron

Båtar kör genom kanalen

© Bilderna tagna 2001
av Per Kvalvik
www.atlanterhavsporten.no

Skylt som varnar för bron

Båtar kör genom kanalen

Bilder från båt i kanalen

Skylt som varnar för bron

Båtar kör genom kanalen

Båtar kör genom kanalen

Båtar kör genom kanalen

© Bilderna tagna 2008 av Roger Naas, www.konkurranseturn.com


Källor: Gabriel Slørdahl i Balestrand via mail 2009, samt www.tingvoll.net
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för nordiska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-08-02