Mostraumen

Kanaliserad älv med tidvatten, längst in i Osterfjorden i Hordaland.

Om man från Bergen seglar in i Osterfjorden kommer man till Romarhelmsfjorden som via Mostraumen fortsätter in i Mofjorden. Längst där inne ligger samhället Mo som är centrum för Modalens kommun.
I Mo mynnar Moelva ut i Mofjorden.

Mostraumen är cirka 600 meter lång och mellan 50 och 60 meter bred på det smalaste stället. Redan 1871 rensades en del stora stenar bort så att ångfartyg med 1,3 meters djup kunde komma igenom. ytterligare förbärringar gjordes omkring 1913.

Varje sommar kör turistbåtar turer mellan Bergen och Mo genom Mostraumen.

På ingång i Brekke slusstrappa nedifrån

Från toppen av slusstrappan i Brekke

Ångaren Oster passerar genom Mostraumen.

© Bilderna tagna av fotograf Helge Sunde

Läs mer om Osterfjorden här.


Källor: Jahn Børe Jahnsen
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för nordiska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-08-02