Moss kanal

Kanal inne i Moss mellan fastlandet och Jelöya, den förbinder alltså Mossesundet i norr med Varlebukta i söder.

Södra utloppet

Södra delen

Södra delen

Vy mot söder

Södra utloppet med färjeläget.

Södra delen sedd från sydöstra kajkanten.

Södra delen sedd från sydvästra pirarmen.

Södra delen sedd från bron.

Östra sidan norr om bron

Västra sidan norr om bron

Vy mot norr från bron

Gamla tullhuset

Kanalen från norr. Östra sidan.

Kanalen från norr. Västra sidan.

Kanalen mot norr sedd från bron.

Gamla tullhuset sett från bron.

© Alla bilderna tagna 2001 av Bosse Arnholm

Total längd

Total lyfthöjd

Antal slussar

Max båtlängd

Max båtbredd

Max båtdjup

Max masthöjd

Max fart

250 m

0 m

0

m

m

4 m

4,5 m

4 knop

Kort historia:
Planerna på en kanal här är mycket gamla. Redan på 1640-talet ville stattholderen, (på svenska vicekungen eller generalguvernören,) Hannibal Sehested anlägga en kanal här och under Frederik den 4:s tid blev planerna på nytt aktuella, men det var först under Napoleonkrigen 1807 till 1814 som man började gräva kanalen.
Kanalen blev dock inte färdig denna gång. Marindepartementet avslutade arbetena innan kanalen var klar.
Men viken norr om kanalen, Mossesundet, har i alla tider varit känd som en lugn och god hamn. Problemet var den långa vägen från Oslofjorden till denna lugna hamn.
En minnessten vid kanalens sydpir anger årtalen 1855 - 1888, vilket alltså kan vara årtalen för kanalens anläggande. Detta är dock obekräftat. Klart är att kanalen öppnades för trafik 1856.
1957 byggdes den nuvarande klaffbron över kanalen. I samband med det muddrades och förbättrades kanalen också och trafiken med handelssjöfart var mycket livlig. I Mossesundet norr om kanalen låg flera stora industrier och kanalen var en uppskattad genväg för deras transporter söderut. Men sedan 1978 öppnas bron inte för båtar, vilket gör att endast båtar med en maximal höjd av 4,5 meter kan gå igenom.
Denna bro byggdes av Moss Mekaniska Verkstad som även, år 1888, byggt dess föregångare.


Källor: Frans-Arne Stylegar via mail 2005, Den Norske los från 1987, Ferie & Fritidshavner från 1998, N. Kiær "Norges Land og Folk" bind I (Smaalenenes amt) 1885 och egna iakttagelser på plats.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för nordiska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-08-02