Sundets kanal

Mellan Sørfjorden och Kranfjorden, strax väster om Risør, finns en muddrad småbåtskanal som förbinder de två fjordarna. Djupet i denna kanal är 2,7 meter. En landsvägsbro går över kanalen och den seglingsfria höjden är 2,5 meter.

Kort historia:
Kanalarbeten utfördes i Risørsundet mellan staden Risør och ön Barmen under år 1865.

Gammal ritning över kanalen.

Flygfoto över kanalen. Vy österut.

Kanalen och ankrade fartyg öster därom.

Gammal ritning över kanalen.

Flygfoto över kanalen. Vy österut.

Kanalen och ankrade fartyg öster därom.

Gammal ritning och gamla vykort som ställts till förfogande av Simen Munter i Sundet, Risør.
Vy österut mot havet

Bron sedd från öster

Vy västerut från bron

© Bilderna tagna 2010 av Bosse Arnholm
Vy österut från bron

Gammalt brofäste på nordsidan av kanalen

Gammalt brofäste väster om nuvarande bron

© Bilderna tagna 2010 av Bosse Arnholm


Källor: Den Norske Los, Band 2B, 1999. Kanalvæsendets Historie bind VIII, förmedlat av Jahn Børe Jahnsen.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för nordiska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-08-02