Telemarkskanalen
Løveid/Skotfoss slussar

Slussning i Skotfoss

Ovanför Skotfoss

Brith har vakt på fördäck under slussning i Skotfoss.

© Bilden tagen 1989 av Bosse Arnholm

Robert håller aktertampen när vi slussar upp i Skotfoss.

© Bilden tagen 1989 av Bosse Arnholm


Slussning i Skotfoss

Ovanför Skotfoss

Slussning i Løveid

På ingång i Skotfoss slusstrappa för slussning uppströms.

© Bilden tagen 1993
av Jahn Børe Jahnsen

Kanalen ovanför Skotfoss
© Bilden tagen 1993
av Jahn Børe Jahnsen

Slussning i Løveid

© Bilden tagen 2005 av Martin Johansson


Slussning i Løveid

Slussning i Løveid

Skylt vid slussarna

Slussning i Løveid

© Bilden tagen 2005 av Martin Johansson

Slussning i Løveid

© Bilden tagen 2007 av Ulla Gytel

Skylt vid slussarna

© Bilden tagen 2007 av Ulla Gytel


 


Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för nordiska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 17-01-18