Lundestrømmen och Laugestrømmen

Lundestrømmen binder sammen Lundevatn og Songevatn. Laugestrømmen binder sammen Songevatn og Sandnesfjorden (havet) nord for Tvedestrand.

Bönderna runt Lundevatn och Sognevatn hade stora bekymmer med vattenföringen i Lundestrømmen och Laugestrømmmen främst under vårfloderna. Efter en extrem vårdflod 1860 sökte de kringboende statligt bidrag för att sänka de två strömmarna.
Kanalarbeten utfördes i Laugestrømmen 1862.
Först vid slutet av 1860-talet utfördes motsvarande arbeten i Lundestrømmen. Arbetena avslutades 1870. Då hade mycket berg sprängts bort i strömmfåran. Arbetena här kostade 1 158 specidaler, vilket motsvarar 6 232 kronor. Privatpersoner satsade 680 specidaler och resten bekostades av staten.


Laugestrømmen

Vy söderut från bron

Vy norrut från bron

Bron och strømmen från öster

Bron och strømmen sedda från söder

© Bilderna tagna 2010 av Bosse Arnholm

Lundestrømmen

Vy mot strømmen från vägen i öster

Vy mot strømmen från vägen i öster. Man kan här se de fisketrappor som underlättar för fisk att ta sig in till Sognevannet. Kanoter kan passera.

Strømmen sedd från gården Strømmens tun.

Strømmen sedd från gården Strømmens tun.

© Bilderna tagna 2010 av Bosse Arnholm


Källor: "Kanalvæsenets Historie" bind VIII 1883 förmedlat av Jan Børe Jahnsen 2002. Harald Langmyr: Nok innmark til ei ku, 2007. Egna iakttagelser på plats 2010.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för nordiska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-08-02