Kvastadkilen

Från Oksefjorden leder Tverrfjorden in till Hanthosundet och till sist Kvastadkilen.
Mellan Hanthosundet och Kvastadkilen leder ett mycket smalt sund, cirka 6 meter brett, och över sundet finns en vägbro med cirka 3 meters fri höjd. Vid sidan om den bro som används finns den gamla Skræddere Bro som byggdes 1910 kvar helt intakt. Sundet är cirka 2 meter djupt. Helt klart har det något gång bearbetats för att underlätta för sjöfarten.
Området är mycket vackert.
Kvastadkilen var förr i tiden utskeppningshamn för järn.
Bosse Arnholm

Sundet sett från söder

Sundet sett mot norr från landsvägsbron

Den gamla bron sedd från den nya

Minnessten vid den gamla bron

Sundet sett från söder

Sundet sett mot norr från landsvägsbron

Den gamla bron sedd från den nya

Minnessten vid den gamla bron

© Bilderna tagna 2010 av Bosse Arnholm


Källor/Kilder: www.havneguiden.no, och informationssida på Tvedestrands kommuns hemsida. Egna iakttagelser på plats 2010.

Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för nordiska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-08-02