Kulleseidkanalen på Bømlo

Første gang en kanal gjennom Kulleseidet och Sakseidstrommen ble foreslått var i 1852. En slik kanal ville være til stor hjelp under vårsildfisket, som var det største og økonomisk viktigste fiskeriet på Vestlandet den gang.
Departementet bevilget penger til en slik kanal. Den skulle være farbar for fartøyer opp til 17 fots bredde og 8,5 fots dybde. Kanalen var ferdig ved årsskiftet 1855-56 så fiskebåter og mindre skøyter kunne passere. Avgiften for å gå gjennom kanalen var tre skilling i fisketida (januar - mars), to skilling resten av året.
På grunn av trafikken gjennom kanalen ble Kulleseid et sentrum i kommunen. Her kom etter hvert telegrafstasjon, postkontor, handelsbod, dampskipsstopp, kommunehus, lensmann og distriktslege.

De flesta som seglar igenom Kulleseidkanalen seglar även igenom Røyksundkanalen. Läs mer om den här

Nils Kolle nevner i sin Bygdebok for Bømlo, bind VI, også følgende kanalarbeid og opprensking av sund i Moster, Bømlo og Bremnes:
Dørstokken 1876-77, spregning og opprensking
Drageide - Bismarsunds kanal 1876-77, utbedring 1897. Läs mer om denna kanal här
Bremsund 1882, opprensking i 1850-årene
Espevær 1888 og 1997, sprengning og opprensking
Gilje 1893-95, kanal Giljepollen - Giljevågen
Barastraumen 1913, mindre opprenskingsarbeid

Bilder från Kulleseidkanalen

På ingång i Brekke slusstrappa nedifrån

Från toppen av slusstrappan i Brekke

Från toppen av slusstrappan i Brekke

Från toppen av slusstrappan i Brekke

Det är M/S Granvin som går igenom olika passager i kanalen på bilderna.

© Bilderna tagna av fotograf Helge Sunde


Källor: Halleraker og Staveland: Tusen øyar (Vassvegar i øyriket), NORD 4, 1994. Nils Kolle: Bygdebok for Bømlo, bind VI (Kanal-, hamne- og vegbygging), Bømlo kommune 1989. Samt norska Båtsportkort, 2001.
Kanalen har fått en egen hemsida med mycket mer information än som finns här. Titta gärna in där!
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för nordiska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-08-02