Kassenkanalen

Kanal mellan Kvanneidfjorden och Kjerkekilen. Direkt från Blindleia till den väl skyddade Kjerkekilen där det finns gott om bra tillägsplatser och goda möjligheter till ankring på svaj. Själva kanalen är cirka 200 meter lång med ett djup på minst 1,5 meter. Över kanalen går en bro och en kraftledning. Båda med en fri höjd på 6 meter.

Kassenkanalen är en mycket gammal sjöled som under århundradenas lopp helt slammat igen. Men i början av 1990-talet rensades, sprängdes och förstorades och öppnades på nytt 1995 av miljøvvernminister Thorbjørn Berntsen.

Enligt sägnen härskar här Kassetassen som är ett av de farligaste spöken mänskligheten känner till.
En skulptur av Kassetassen, skapad av konstnären Brit Skaina, finns vid bron över kanalen.

När man passerat hela kanalen in i Kjerkekilen ligger Høvågs kyrka på höger sida. Det är en stenkyrka från 1100-talet som blivit tillbyggd flera gånger.
Enligt sägnen byggde bygdens folk sin kyrka på Hekkleiv mellan Ribe och Knavik. Kyrkan var klar och kyrkklockan på plats när klockan en natt plötsligen försvann. Den återfanns dock just på den plats där Høvågs kyrka idag ligger.
På den tiden var folk så vidskepliga att de inte vågade annat än flytta sin kyrka efter att ha skådat ett sådant järtecken.

Kassetassen vakar över kanalen

Vy från bron ut mot havet. Kassetassan sitter på berget till vänster.

Vi österut mot havet

Bron sedd från öster

© Bilderna tagna 2010 av Bosse Arnholm

Vy västerut från bron

Vy från bron ner i det manetfyllda vattnet

Vy västerut från bron

Vy mot Kassenkanalen från 401-bron över NAudesund

© Bilderna tagna 2010 av Bosse Arnholm


Källor: www.havneguiden.no, www.visitnorway.com, www.batmagasinet.no och Norska Båtsportkort.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för nordiska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-08-02