Hortens kanal

Kanalen skiljer Hortens stad från den gamla marinbasen Karl Johans Vern.

Södra delen

Vy mot söder

Södra delen

Södra delen av kanalen sedd från vägbron

Norra bron sedd från norr

Ingrid på norra bron

Södra delen

Södra utloppet

Södra delen

Norra bron sedd från söder

Vägbron sedd från norr

Den lummiga promenaden på östra sidan

Södra delen

Vy mot söder

Södra utloppet

Kanalens fortsättning i hamnen

Södra bron med hamnen i bakgrunden

Södra bron sedd från söder

© Alla bilderna tagna 2001 av Bosse Arnholm

Total längd

Total lyfthöjd

Antal slussar

Max båtlängd

Max båtbredd

Max båtdjup

Max masthöjd

Max fart

800 m

0 m

0

m

m

1,75 m

2 m

3 knop


 

Kort historia:
1818 bestämdes att norska marinen skulle få en bas på halvön utanför Horten. Basen började anläggas 1820.
Marinbasen låg vid norra delen av udden i den skyddade lagun som finns där. Snart nog insåg man att man ville ha en kanal söderöver från sin hamn, dels för att skilja basen från fastlandet och dels för att kanonbåtarna snabbare och lättare skulle kunna ta sig ut söderöver och därmed angripa eventuella angripare snabbare.
Under åren 1854 till 1867 grävdes kanalen, som enligt samtida uppgifter blev 878,479 meter lång! och den hade "dobbelt vindebru". Denna vindebru betjänades manuellt då man inte hade råd med annat.
Idag har kanalen tre broar. En gångbro vid norra och en vid södra infarten, och dessutom en vägbro i den norra delen.
Sedan kanalen blivit för liten och för trång för moderna militärbåtar har den använts av fritidsbåtar. Den är en populär genväg för mindre båtar och trafiken är, om inte direkt livlig, så i alla fall ganska omfattande. Men under årens lopp har den också grundats upp avsevärt, och var i början av 1990-talet knappt en halvmeter djup.
Under 1998 var den stängd för renovering. Den muddrades då upp från en halv meters djup och fick en betongplatta som botten på 1,75 meters djup vid normalvattenstånd. Kanalsidorna stensattes på nytt. Hela renoveringen kostade 18 miljoner norska kronor av vilket försvaret svarade för merparten.
Kanalen är nu ett av det norska försvarets kulturminnesmärken och vårdas som sådant.


Källor: Militärens kulturhistoriska anslag vid kanalen, samt egna iakttagelser på plats.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för nordiska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-08-02