Telemarkskanalen - Hogga

Slussen i Hogga

Slussvaktens fina kur

Slussen i Hogga

© Bilden tagen av Martin Johansson, 2005

Slussvaktens fina kur

© Bilden tagen av Martin Johansson, 2005Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för nordiska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-08-02