Hødnebøkilen

Mellan Hødnebøkilen och Søndeledfjorden norr om Risør utfördes kanalarbeten år 1867.


Källor: Kanalvæsendets Historie bind VIII, förmedlat av Jahn Børe Jahnsen.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för nordiska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-08-02