Hisøstrømmen

I Hisøstrømmen i Nidelven väster om Arendal utfördes kanalarbeten 1872.
Tre bilder från kanalen.

© 2006 Bilderna tagna av Karen Karlsen


Källor: "Kanalvæsenets Historie" bind VIII 1883 förmedlat av Jan Børe Jahnsen 2002.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för nordiska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-08-02