Hesneskanalen

Hesneskanalen er en utgravet kort småbåtkanal mellom Osterkilen og Berstelkilen innenfor Hesnesøy i det gamle Fjære herred øst for Grimstad, åpnet 1883. Var opprinnelig 1,2 meter dyp ved lavvann.
I følge opplysninger på Internet kan kanalen i dag såvidt passeres av en "livbåt" (redningsbåt).

Det finns en bro över kanalen. Vattendjupet vid den sydliga är 0,8 meter och vid den nordliga 0,4 meter. Den seglingsfria höjden är som lägst 2,5 meter och kanalens bredd är 4 meter.

Kanalen sedd från norra mynningen

Kanalens norra mynning

Kanalens norra mynning från den norra bron

Kanalen sedd från norra mynningen

Kanalens norra mynning

Kanalens norra mynning från den norra bron

© Bilderna tagna 2006 av Karen Karlsen

Den norra infarten till kanalen

Kanalens södra mynning sedd från den södra bron

Den norra infarten till kanalen

Kanalens södra mynning sedd från den södra bron

© Bilderna tagna 2006 av Karen Karlsen


Källor: "Kanalvæsenets Historie" bind VIII 1883 förmedlat av Jan Børe Jahnsen 2002. Den Norske Los, Band 2B, 1999.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för nordiska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-08-02