Herøyakanalen

Herøya är en stadsdel i staden Porsgrunn. Här huserade det norska storföretaget Norsk Hydro under många herrans år och dominerade området helt.
Utsläpp i vattnet, både från Norsk Hydro och andra industrier, gjorde att vattnet i Gunneklevfjorden blev så dåligt att något måste göras och till slut, 1954, byggde Norsk Hydro Heröyakanalen. Den del av Skienselva som rann ner ti Gunneklevfjorden, fick då ett utlopp till Frierfjorden och med tiden har vattnet i Gunneklevfjorden fått klart bättre vatten.
Kanalen grävdes från Gunneklevfjordens sydvästligaste del och i sydvästlig rikting. Den börjar med en öppen kanal, men drogs sedan genom en tunnel som mynnar i Frierfjorden.
I kanalens båda ändar finns hamnar avsedda för fritidsbåtar.
Kanalen har ett djup på 2,2 meter, den är 135 meter lång. Den är 3,3 meter bred. Tunneln har en seglingsfri höjd på 2,5 meter. Tunneln är ungefär hälften så lång som kanalen.
Det finns två broar över kanalen. En ligger på Frierfjord-sidan och har en seglingsfri höjd på xx meter och den andra på Gunneklevfjords-sidan har en seglingsfri höjd på xx meter.

Herøy

Herøy

© Bilderna tagna år 2000 av Gunnar Hindelius

Infarten till tunneln från Frierfjorden.

Utfarten från tunneln i Frierfjorden


Herøy

Herøy

Herøy

Herøy

Mitt i tunneln

Nära utfarten

Båt i kanalen en sen kväll

Båthamn i Gunneklevfjorden.
Tunnels infart till vänster.


Herøy

Herøy

Herøy

© Dessa sju bilder har
ställts till förfogande av
Herøya Motorbåtforening.

Mitt i vintern

Från Gunneklevfjorden mot Frierfjorden

Utfarten mot FrierfjordenKälla: Herøya Motorbåtforening, 2011.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för nordiska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-08-02