Haldens kanal

Haldenkanalen är en del av Haldenvassdraget som formas av en rad långsmala sjöar förbundna med varandra genom korta älvar eller sund. Från söder är det sjöarna: Femsjøen, Aspern, Ara, Øymarksjøen och Rødnessjøen.
Tack vare kanalen kan man köra båt på den 75 kilometer långa sträckan mellan Tistedal och Skulerud.
Man kan dock inte nå Haldenkanalen båtledes från havet. Man måste lyfta båten över land från Halden upp till Tistedal.


Från toppen av slusstrappan i Brekke

På ingång i Brekke slusstrappa nedifrån

Turisten mitt i Brekke slusstrappa

Turisten i Tordivelen

Från toppen av slusstrappan i Brekke

På ingång i Brekke slusstrappa nedifrån

Turisten mitt i Brekke slusstrappa. Denna moderna Turisten sattes i drift på Haldenkanalen 1985.

Turisten i Tordyvelen

© Bilderna tagna 1990 av Jahn Børe Jahnsen

 

På ingång i Brekke slusstrappa från nedströms

På ingång i Brekke slusstrappa från nedströms

På ingång i Brekke slusstrappa från nedströms

Inne i första slusskammaren

Mot nästa slusskammare

En blick akterut

På ingång i Brekke slusstrappa från nedströms

På ingång i Brekke slusstrappa från nedströms

På ingång i Brekke slusstrappa från nedströms

Inne i första slusskammaren

Mot nästa slusskammare

En blick akterut

© Bilderna tagna 2010 av Jahn Børe Jahnsen

 

På ingång för uppslussning i Stromsfoss

Turisten på utgång nedströms ur Ørje slussar

Den restaurerade Turisten

Den restaurerade Turisten

På ingång för uppslussning i Strømsfoss

Turisten på utgång nedströms ur Ørje slussar

Den gamla åmgbåten Turisten i restaurerat skick.
© Bild 2010: Jahn Børe Jahnsen

Den gamla åmgbåten Turisten i restaurerat skick.
© Bild 2010: Jahn Børe Jahnsen

De två bilderna till vänster är gamla vykort och föreställer den gamla ångbåten Turisten som gick i trafik på Haldenkanalen från 1887 till 1963. Skrovet sänktes 1967 på Femsjøens botten, men bärgades under 1990-talet. Syftet med bärgningen var att starta en renovering. Denna renovering har nu genomförts och den gamla ångbåten finns åter i bruk på kanalen. Se de två bilderna till höger.
Redan 1862 sattes den första ångbåten i reguljär drift på kanalen. Det var ångaren Engebret Soot. Denna båt fick flera konkurrenter och efterföljare. Trafiken var stor med inte mindre än 29 bryggor som anlöptes. Engebret Soot ersattes av ångaren Turisten 1887.
Ångbåtstrafiken och flottningen på kanalen fick allt mindre betydelse sedan vägnätet byggts ut under 1920-talet.

När den gamla ångaren Turisten sänkts, sattes en modern motordriven båt in i turisttrafiken på kanalen. Även denna båt fick namnet Turisten. Men då den gamla ångaren bärgats och renoverats döptes den moderna båten om till Strømsfoss. Med sitt nya namn fortsätter denna båt att sköta det mesta av turisttrafiken på kanalen, då den är avsevärt billigare i drift.

Turisten på ingång mot Brekke.

Turisten på väg in i Brekkes nedersta slusskammare

Inne i nedersta kammaren.

Turisten mitt i Brekke slusstrappa

På väg in i översta slusskammaren

Turisten lämnar Brekke på väg uppströms. Den lilla ångare Tryg väntar på slussning nedströms.

Turisten på ingång mot Brekke.
© Bild 2003: Jahn Børe Jahnsen

Turisten på väg in i Brekkes nedersta slusskammare.
© Bild 2003: Jahn Børe Jahnsen

I nedersta kammaren.
© Bild 2003: Jahn Børe Jahnsen

Dags för nästa
slusskammare.

© Bild 2003: Jahn Børe Jahnsen

På väg in i översta slusskammaren.
© Bild 2003: Jahn Børe Jahnsen

Turisten lämnar Brekke på väg uppströms. Den lilla ångaren Tryg väntar på slussning nedströms.
© Bild 2003: Jahn Børe Jahnsen

I sjön Aspern

I sjön Aspern

I sjön Aspern

I Tordyvelen

Vid Krappeto
© Bild 2010: Jahn Børe Jahnsen

Stensbrua
© Bild 2010: Jahn Børe Jahnsen

I sjön Aspern
© Bild 2010: Jahn Børe Jahnsen

I Tordyvelen
© Bild 2010: Jahn Børe Jahnsen

Strømsfoss sluss

Strømsfoss sluss

Strømsfoss sluss

Strømsfoss sluss

Strømsfoss sluss
© Bild 2010: Jahn Børe Jahnsen

Strømsfoss sluss
© Bild 2010: Jahn Børe Jahnsen

Strømsfoss sluss
© Bild 2010: Jahn Børe Jahnsen

Thor, en av ångbåtarna i Haldenkanalen
© Bild 2010: Jahn Børe Jahnsen

 

Total längd

Total lyfthöjd

Antal slussar

Max båtlängd

Max båtbredd

Max båtdjup

Max masthöjd

Max fart

70 km

39 m

3

24,0 m

6,0 m

1,6 m

5,7 m

? knop


Kort historia:
Haldenvassdraget har under århundraden fungerat som flottningsled för timmer från de stora skogarna ner till sågverken vid Tistedalsfossen. Initiativet till kanalen togs av flottningsinspektören Engebret Soot och syftet var att underlätta flottningen av timmer. Arbetena började 1852 med byggandet av slussarna i Brekke och fortsatte sedan med Krappeto, Strømsfoss och Ørje slussar. Kanalen var färdig 1878.
Slussarna byggdes 90 fot långa, 19 fot breda och med ett djup på 5,5 fot.
Speciellt känd är Brekke slusstation med en lyfthöjd på hela 26,6 meter. Den har norra Europas högsta lyfthöjd för en enda slusstation.

Avståndet mellan Dalslands kanal och Haldenkanalen är bara knappt 2 kilometer på det smalaste stället. Åtskilliga gånger har det funnits planer på att förbinda de två kanalerna, men ännu har denna dröm inte blivit verklighet. Idag finns reella planer - det saknas bara pengar för bygget.
Från 1827 till 1956 fanns en flottningsled mellan Haldenvassdraget och Stora Le. Dagens planer är att bygga ut denna till en led för fritidsbåtar.


Källor: Jahn Børe Jahnsen, www.turisten.no, www.haldenkanalen.no, www.kanalmuseet.no

Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för nordiska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-08-02