Gravane kanal

Denna kanal förbinder Østre havn och Vestre havn i centrala Kristiansand. Den skiljer alltså av Odderøya från stadens centrala delar.
Kanalen byggdes 1647.
Kanalen har idag ett djup på 2,7 meter och en seglingsfri höjd på 2,5 meter. Den korrsas av tre landsvägsbroar och en gångbro.
I området runt kanalen finns flera nybyggda industri- och kontorslokaler, samt flera restauranter och butiker.

Gravane, den smale passasjen mellom byen og Odderøya, er en av landets eldste kanaler, fra 1647. Gjennomskjäringen av tangen ved Gravane ble omtalt allerede i Kristiansands første byprivilegier i 1643. Da fikk byens borgere fikk rett til å kreve inn 1 skilling pr. lest av alle skip som lastet i distriktet til dette formålet. De hollandske skipperne nektet å betale avgiften, som endte opp med å kun bli avkrevd norske skip. Kanalpengene, som stadig ble innkrevd til kanalens vedlikehold, var grunnlag for en närmest evigvarende strid mellom Kristiansand og de mindre ladestedene på Agderkysten i 1600- og 1700-årene.
Før kanalens tid delte den landfaste Odderøya bokstavelig talt byen i to. Lenge var Østerhavna byens viktigste havn, og det var liten interesse hos dem som naturlig sognet til denne havnen for kanaliseringsprosjektet. Da kanalen til slutt ble gravd, var det borgerne som holdt til ved Vesterhavna, som måtte gripe dypest i pungen.
I 1647 inngikk man avtale med Jørgen Rasmussen Hellebek om denne "sands gjennemskjärelse". Alt etter en måneds tid var arbeidet kommet så langt at mindre båter kunne ros gjennom ved lavvann, mens jekter og lastede båter greit kunne passere ved høyvann.
Vedlikeholdet av kanalen var lenge så som så. Så sent som i 1723 skrev stattholderen at "kanalen behøver stor reparasjon, og uansett de kort før min ankomst havde begynt ved bolverkene at ramme nogle päler, så er de som jeg fornemmer, dog snart blevne kjede av dette arbeide og har utsatt det, Gud vet til hvad tid".

Frans-Arne Stylegar © 2009

Den nordligaste bron sedd från kanalinfarten i öster

Kanalen sedd mot söder från den nordligaste landsvägsbron

Kanalen sedd mot söder

Den nordligaste bron sedd från söder

© Bilderna tagna 2010 av Bosse Arnholm

Gångbron sedd från norr

Vy söderut från gångbron

På kanalens östra sida finns en liten gästhamn

Vy norrut från gångbron

© Bilderna tagna 2010 av Bosse Arnholm


Källa: Frans-Arne Stylegar, via mail i maj 2009. Den norske los, del 2B.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för nordiska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-08-02