Flekkefjordelven till Løgevatn

Kanalarbeten utfördes 1852 innanför Flekkefjorden, mellan Grisefjorden och insjön Løgevatn (Logevatn).

Minsta djup i kanalen 1,7 meter och den minsta seglefria höjden är 3,4 meter.

Kanalens mynning i Løgevatn


Flekkefjordelvens södra mynning mot Grisefjorden sedd från landsvägen

Grisefjorden norrifrån

Den sydligaste bron i älven är byggd i trä

Kanalen söderut från bron

© Bilderna tagna 2010 av Bosse Arnholm

Kanalen norrut från bron

Kanalen norrut från bron

"Kanalspanare"

"kanalspanare" på bron

© Bilderna tagna 2010 av Bosse Arnholm

Flekkefjordelven genom Flekkefjord

Djupgående i kanalen är 3,5 meter. Kanalen korsas av en dragbro med en seglingsfri höjd av 2,0 meter då den är stängd.

Kanalen söderut från bron

Kanalen norrut från bron

Bron sedd från fastlandssidan

Kanalen norr om bron

© Bilderna tagna 2010 av Bosse Arnholm

Bron sedd snett uppfrån norr

Bron sedd från väster

Bron med sitt lilla röda manöverhus

Del av Grisefjorden sedd från Flekkefjords norra hamn

© Bilderna tagna 2010 av Bosse och Ingrid Arnholm


Källor: Kanalvæsendets Historie bind VIII, förmedlat av Jahn Børe Jahnsen. Den Norske Los, Del 2B.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för nordiska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-08-02