Engekilskanalen

Denna kanal går förbi gården Enge till Eide kyrka, mellan Grimstad och Lillesand.
Kanalarbeten utfördes under åren 1880 till 1883. Kanalen fick samma dimensioner som Reddalskanalen.
En ångbåt trafikerade dessa båda kanaler.

Bron sedd från havssidan

Vy från bron in mot sjön

Vy från bron in mot sjön

Bron sedd från havssidan

Vy från bron in mot sjön

Vy från bron in mot sjön

© Bilderna tagna av Karen Karlsen 2006

Bron sedd från landsidan

Vy från bron ut mot havet

Bron sedd från landsidan

Vy från bron ut mot havet

© Bilderna tagna av Karen Karlsen 2006


Källor: Kanalvæsendets Historie bind VIII, förmedlat av Jahn Børe Jahnsen.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för nordiska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-08-02