Eidkilkanalen

I skärgården strax sydost om Kragerö, på sydsidan av Skåtøy finns Eidkilkanalen som är en genväg mellan Venneviken i nordväst och Eidkilen i sydost.
Denna kanal är flitigt använd av mindre båtar då det är en utmärkt genväg i lugna vatten.
Djupet i kanalen är 1,5 meter. Här finns dock en bro över med en lägsta höjd av bara 3,1 meter. Ute i Eidkilen finns dessutom en kraftledning med en lägsta höjd på 10 meter.
Kanalen blei etter lengre tids forberedelse bygget i åra 1924-1926. En ny lov måtte blant annet vedtas før arbeidet kunne settes igang og utgiftene til anlegget blei delvis dekket gjennom nødsarbeid.
Det første som måtte gjøres var å oppføre en demning i hver ende av det planlagte kanalløpet. Når det var gjort kunne sprengningsarbeidet ta til. I byggetidsrommet var man stadig plaget med lekkasjer fra demningene og det måtte defor settes ut pumper for å holde vannet ute.
Vinteren 1926 presset isen så sterkt på at den østre demningen ga etter og det utsprengte kanalløpet blei oversvømmet.
Naturkreftene åpnet dermed denne menneskeskapte vannveien som nå delte Skåtøy i to.
Den nye kanalen fikk særlig betydning for øyboerne rundt Årsvika, Korset og Rauane, da veien til og fra Kragerø blei kortere. I tillegg slapp man unna Kragerøfjorden som kan være ubehagelig i sterk vind.
Byggekostnadene for kanalen blei ialt kr. 61,007.98. Av dette var statens andel kr 30,500.00. Skåtøy kommunes andel kr. 22,426.42. Private bidrag kr. 3,531.07. Andre inntekter kr. 4,550.49.
Etter som åra gikk blei båtene størrre og flere. Kanalen måtte derfor gjøres breiere og dypere i 1977 og høsten 1989 blei det bygget ny bru over den.
Ved innløpet til kanalen er det malt et troll på fjellveggen som heter Eidkiltrollet. Det har overvåket ferdselen på kanalen siden ca 1926.
Fredrik Bergsli AndersenKanalen sett
fra brua mot sør.

Kanalen sett
fra brua mot sør.

Kanalen sett
fra brua mot nord.

Kanalen sett mot sør under brua.

Idyll ved kanalen.

© Bilderna tagna av Fredrik Bergsli Andersen 2013.


Källor: Sannindal og Skåtøy bygdebok, bind 3, Fellesbindet, Side 403, Kragerø 1953. Denna internetsida: http://www.turer.no/tekst_skatoy.php. Arve Johannessen, Kysten vår del I, 1999 samt norska båtsportkort.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för nordiska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 13-06-18