Eidekanalen

Kanalen förbinder Rasvågen med Hidrasundet och är idylliskt omgiven av sörlandshus på båda sidor.
Två broar går över kanalen. Den ena med en segelfri höjd på fem meter, den andra med en segelfri höjd på bara tre meter. Djupet är som minst 1,7 meter och högsta tillåtna fart är 3 knop.
© Bilderna tagna av Alf Magne MelingKällor: Den Norske Los, Bind 2b, 1999.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för nordiska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-08-02