Drageid kanal


Drageid kanal, strax öster om Bergen, förbinder sjöarna Henangervatn och Skogseidvatn, på halvön mellan Samnangerfjorden och Hardangerfjorden. Henangervatn ligger 12 meter över havet och Skogseidvatn 13 meter över havet. Trots detta finns ingen sluss i kanalen, som dock har vackert murade sidor och är cirka 100 meter lång.
Den naturliga och smala älven mellan sjöarna var inte farbar med båtar. Därav namnet Drageid, som betyder ett smalt ed där båtar fick dras över. Kanalen grävdes 1887 för att befolkningen runt Skogseidvatn skulle få lättare att ta sig till bygdens huvudort Sevareid ute vid fjorden.
Kanalen användes flitigt fram till 1936 då en bilväg anlades utmed sjöarna och alltså landsvägstrafik tog över transportbehoven.


© Bilden tagen 1973 av Jahn Børe Jahnsen


Källa: Jahn Børe Jahnsen, Fagernes, Norge
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för nordiska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-08-02