Telemarkskanalen - Dalen och sjön Bandak

Bryggan i Dalen

Skylt vid slussarna

Bryggan i Dalen
© Bilden tagen 1993 av Jahn Børe Jahnsen

Dalen Hotel med sin fina buss

© Bilden tagen 2007 av Ulla Gytel

Fyr

I Dalen. Till höger kraftverkets kran

Skylt vid slussarna

Høynesoddens lykt nära Dalen vid sjön Bandak är Norges högst belägna fyr.
Den är dock inte längre i bruk.

© Bilden tagen 1993 av Jahn Børe Jahnsen

I Bandak. Till höger kraftverkets kran.

© Bilden tagen av Martin Johansson, 2005

MS Henrik Ibsen på lämnar Dalen längst upp i sjön Bandak med stäven riktad mot Skien.

© Bilden tagen 2007 av Ulla GytelSänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för nordiska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 14-08-27