Øvre och Nedre Byglandsfjord

Redan år 1867 startades ångbåtstrafik på Nedre Byglandsfjord. Det var en samling Kristiansandsbor som bildat aktiebolag och låtit bygga två ångbåtar, Bjoren och Dølen för detta ändamål. Man ville knyta upplandet närmare till staden.
Dølen stationerades i Byglandsfjorden och Bjoren i Kilefjorden. Passagerare från Kristiansand fick först åka Bjoren så långt det gick, sedan blev det en milslång landtransport till Neset vid Byglandsfjorden där Dølen väntade och så fortsatte resan upp till Bygland som var resans mål.
För att kunna utvidga resandet byggdes en sluss i Storstraumen mellan Øvre og Nedre Byglandsfjord 1869. Sedan kunde Dølen fortsatta traden ända till Ose där det fanns en gammal skjutsstation för resande.
De två systerfartygen körde sin samtrafik under runt 30 år då Bjorens trafik i Kilefjorden blev överflödig. Då byggdes en smalspårig järnväg från Kristiansand till Byglandsfjord, där Dølen tog över passagerarna för den vidare resan.
Rederiet funderade ett bra tag på vad man skulle göra med Bjoren och beslutade till slut att frakta upp även den till Byglandsfjorden och där samköra med Dølen.
För att kunna transportera upp Bjoren delades den i två delar som sedan drogs upp av hästar. Men innan sjösättningen förlängdes båten med sex fot och blev då precis så lång som slussen klarade av.
Under åren ökade trafiken och rederiet ville sätta in en större båt på traden. För att klara detta måste först slussen byggas ut.
1912 stod en ny och större sluss färdig, men då hade rederiet inte råd att bygga större båtar, så de två trotjänarna fick kämpa vidare. Däremot förlängdes Bjoren med ytterligare 10 fot och fick en ny maskin på "hela" 42 hästkrafter 1914.
Trafiken fortsatte oförtrutet även om den ökande landsvägstrafiken med åren gjorde den allt mindre lönsam. 1931 sålde rederiet båtarna till en privatperson från trakten, Olaf Frantsson Syrtveit, som tillsammans med sina söner Gunnar och Vilhelm fortsatte med trafiken fram till 1957.
Då hade Dølen sedan ett antal år legat som vrak vid Breidablikk. Bjoren såldes till en privatperson som dock inte satte den i drift utan lät den ligga, delvis under vatten.
Under 1970-talet startades Damskipsselskapet Bjoren A/S. Flera kommuner och företag, men framför allt privatpersoner, köpte aktier och så fanns det kapital för att påbörja renoveringen av Bjoren. Ganska snabbt kunde man stoppa förfallet, men själva renovering som gjordes under Riksantikvariens överinseende, tog längre tid. Så äntligen i maj 1994 kunde Bjoren åter tas i trafik på Byglandsfjorden där en nyrenoverad sluss väntade.


2010 togs denna bild av slussen i Setesdal.

© Bilden tagen av Bosse Arnholm


1974 togs denna bild av slussen i Setesdal. Sedan dess har slussen repararerats för att ångaren Bjoren skall kunna passera.

© Bilden tagen av Jahn Børe Jahnsen
Byglandsfjorden uppströms slussen

Byglandsfjorden nedströms slussen

© Bilderna tagna 2010 av Ingrid och Bosse Arnholm


Slussen uppströms sedd från gamla bron

Slussmekanism

Slussen sedd från uppströms

Slussen sedd från nedströms

Slussen sedd från nedströms

© Bilderna tagna 2010 av Ingrid och Bosse Arnholm
Slussen från uppströms

Slussmekanismen

Slussen från uppströms

© Bilderna tagna 2010 av Ingrid och Bosse Arnholm

Gamla bron över slussen

Gamla bron över strömmen

Minnessten vid gamla bron

Gamla bron över strömmen

© Bilderna tagna 2010 av Ingrid och Bosse Arnholm
Den gamla bron över strömmen

Den nya bron över strömmen

Den gamla vägen över ström och sluss

© Bilderna tagna 2010 av Ingrid och Bosse Arnholm

Ångbåten Bjoren

Bjoren byggdes 1867 vid Akers Mekaniske Verksted. Den sattes i trafik på Kilefjorden, medan systerbåten Døren trafikerade Nedre Byglandsfjord. 30 år senare, 1897, öppnades Setesdalsbanan mellan Kristianstad och Byglandsfjord och Bjoren förlorade trafikunderlaget. Den flyttade då upp till Byglandsfjorden och samkörde därefter med Døren. Lasterna ökade kraftigt.
Bjoren var i reguljär trafik ända fram till 1957 då landsvägstrafik och järnvägar tagit över merparten av frakter och trafik.Bjoren köptes av en privatperson som lät henne ligga i marvatten. Under 197o-talet startades en räddningsaktion som 1994 kröntes med framgång i form av en fullständig renovering.
Sedan dess har den gått i uppskattad turisttrafik på Byglandsfjorden.Bjoren vid sin brygga i Byglandsfjord.

© Bilderna tagna 2010 av Bosse Arnholm

 


Källor: Jahn Børe Jahnsen, 2003. Ragnar Frislid, Med båt bak alle blåner.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för nordiska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-08-02