Bolstadstraumen

Stora stenar på botten, svåra strömförhållanden och lågt vatten i denna ström gjorde det svårt för sjöfarten att ta sig in till Bolstadöyri.
År 1865 rensades strömmen upp av Kanalväsendet och ångbåtstrafiken mellan Bergen och Bolstadöyri kunde sedan gå utan problem.
I samband med detta önskade lokalbefolkningen även få två strömmar längre ut i fjorden rensade, men dessa rensningar var inte av nöden tvungna och genomfördes därför inte.


Källor: Kanalväsendets Historie Bind IX, 1888
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för nordiska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-08-02