Småkanaler i Bømlo

Dørstokken

Ordförande Gaaseland författade 1863 en skrivelse till länsstyrelsen i Søndre Bergenshus med en begäran om hjälp med en förbättring av farlederna in till Håpollen på västidan av Goddo. Här bedrevs då ett vårfiske efter sill som hade mycket stor betydelse, inte minst ekonomiskt, för hela bygden. Men farlederna till Håpollen, både norrifrån och söderifrån, var besvärliga, för att inte säga farliga, vid hårt väder.
Han bad om pengar till bortsprängning av Dørrstokken i sundet mellan Goddo och Utslåttøyno.
Han blev bönhörd och 1877 var den 19 meter långa kanalen färdig. Den hade då fått ett djup av 1,5 meter med en bottenbredd av likaledes 1,5 meter.

Drageidet - Bismarsunds kanal

Bismarsund går mellan Goddo och Goddeholmen som även kallas Goddehesten. Farvattnen utanför Goddeholmen är svårt utsatta vid hårt väder, varför detta sund kanaliserades samtidigt med att Dørstokken sprängdes ren.
Ordförande Gaaseland krävde detta i den skrivelse till länssytrelsen som nämns ovan och även i detta fall blev han alltså bönhörd.
1877 stod alltså Bismarsundskanalen färdig och den fick då en längd av 215 meter, ett djup av 1,2 meter och en bottenbredd av 1,9 meter. Idag tycks djupet vara cirka 2,0 meter.
Kanalen förbättrades 1897.
Man kan ännu på stränderna se vallar med den jord och sten som grävdes upp då kanalen byggdes.© Bilderna tagna av Bjørn Johannesen

Två bilder från Bismarsundskanalens mynning.

Giljepollen

Från Giljepollen in till Giljevatnet grävdes under åren 1893 till 1895 en kanal för att där skapa en hamn säker i alla väder.

Brømsund

Genom Brømsund som ligger strax väster om Meling, sprängdes och rensades en ränna under år 1882.
Redan under 1850-talet gjordes en del upprensningar i sundet.


Källor: Oddvar Salomonsen och Bjørn Johannesen. Bømlo kommuns hemsida som refererar till Nils Kolles Bygdebok, band IV och VI.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för nordiska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-08-02