Kanalerna i Saimas sjösystem

Saiman kanava 61k.html 60k.html 55k.html 58k.html 64k.html 54k.html 57k.html 62k.html Pielisjoki kanaler 59k.html 46k.html 01k.html 02k.html 03k.html 04k.html 53k.html 05k.html 48k.html 06k.html 07k.html 08k.html 63k.html 09k.html 13k.html 47k.html 14k.html 15k.html 50k.html 51k.html 34k.html 45k.html 36k.html 37k.html 38k.html 35k.html 56k.html 39k.html 40k.html 41k.html 42k.html 43k.html 44k.html 52k.html 10k.html 11k.html 12k.html 20k.html 21k.html 24k.html 22k.html 23k.html 25k.html 26k.html 27k.html 28k.html 49k.html 16k.html 17k.html 18k.html 19k.html 29k.html 33k.html 32k.html 31k.html 30k.html 54t.html 55t.html 57t.html 58t.html 59t.html 60t.html 61t.html 62t.html 64t.html 01t.html 02t.html 03t.html 04t.html 05t.html 06t.html 07t.html 08t.html 09t.html 10t.html 11t.html 12t.html 13t.html 14t.html 15t.html 16t.html 17t.html 18t.html 19t.html 20t.html 21t.html 22t.html 23t.html 24t.html 25t.html 26t.html 27t.html 28t.html 29t.html 30t.html 31t.html 32t.html 33t.html 34t.html 35t.html 36t.html 37t.html 38t.html 39t.html 40t.html 41t.html 42t.html 43t.html 44t.html 45t.html 46t.html 47t.html 48t.html 49t.html 50t.html 51t.html 52t.html 53t.html 56t.html 63t.html


Källor: Myllykylä T. Suomen kanavien historia. Helsinki: Otava; 1991.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast