Larsmosjön

Kanaler i Larsmo skärgård
Kanavia Luodon saaristossa

Kanalen vid Jovarpet på havssidan i Larsmo är ett populärt utflyktsmål. Den är ett smalt sund som har muddrats för båttrafik. Kanalen är cirka 500 meter lång. Ledens djup är 1,0 m.
Kanalerna vid Märakubban och Pickasgrundet på havssidan i Larsmo är smala muddrade sund. De är 200 m respektive 300 m långa. Ledens djup är 1,0 m.

Tarmo Hurskainen © 2006Källor: Tarmo Hurskainens egna efterforskningar, 2005-06. Tack för lokal information till Kåge Ahlsved.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för Larsmo- och Öjasjöarna.
Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-10-16