Larsmosjön

Tomsundskanalen
Tomsund

Tomsund är 400 meter lång och en vältrafikerad kanal mellan Larsmosjön och Östanfjärden. Tomsund är inte en direkt vacker kanal, men en tur runt Lysarholmen genom Östanfjärden och genom den naturliga smala kanalen är en fin upplevelse.

Tarmo Hurskainen © 2006


Kanalens mynning från söder.

Kanalens mynning från norr.

Inne i kanalen.

Kanalens mynning från söder.
© Bild: Kari Väisänen

Kanalens mynning från norr.
© Bild: Kari Väisänen

Inne i kanalen.
© Bild: Kari Väisänen


Källor: Tarmo Hurskainens egna efterforskningar, 2005-06. Tack för lokal information till Kåge Ahlsved.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för Larsmo- och Öjasjöarna.
Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 13-03-03