Larsmosjön

Palmas och Kräkilä (Reipsö eller Aligrundets) slussar
Palman ja Kräkilän (Reipsön tai Aligrundetin) sulut

Mellan havet och Öjasjön i Karleby stad finns Palmas och Kräkilä (Reipsö) slussar. Palmas sluss är 10 meter lång och 3,5 meter bred. Masthöjd är 2,2 meter. Kräkilä sluss är 12 meter lång och 4,7 meter bred. Masthöjd är 3,05 meter.
Alla slussarnas lyfthöjd är cirka 0,2 m.

Tarmo Hurskainen © 2006Källor: Tarmo Hurskainens egna efterforskningar, 2005-06. Tack för lokal information till Kåge Ahlsved.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för Larsmo- och Öjasjöarna.
Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-10-16