Larsmosjön

Hästgrundets sluss
Hästgrundetin sulku

Hästgrundets sluss är 19,5 m lång och 4,5 m bred. Masthöjd år 3,3 m.

Tarmo Hurskainen © 2006


Hästgrundet från väst. Båtslussens plats markerat med röd cirkel.

Hästgrundet från söder.

Hästgrundet från väst. Båtslussens plats markerat med röd cirkel.
© Bild: Aarno Isomäki.

Hästgrundet från söder.
© Bild: Aarno Isomäki.


Källor: Tarmo Hurskainens egna efterforskningar, 2005-06. Tack för lokal information till Kåge Ahlsved.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för Larsmo- och Öjasjöarna.
Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-10-16