Larsmosjön

Gertruds sluss
Gertrudin sulku

Gertruds sluss (kartan 3) är 9 m lång och 3 m bred. Masthöjd är 2,3 m.
Slussportarna är så kallade "giljotinportar".

Tarmo Hurskainen © 2006Källor: Tarmo Hurskainens egna efterforskningar, 2005-06. Tack för lokal information till Kåge Ahlsved.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för Larsmo- och Öjasjöarna.
Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-10-16