Larsmosjön

Skataströmmen och Boholmskanalen
Skataströmmen ja Boholmin kanava

Skataströmmen och Boholmskanalen. Under åren 1968-69 grävdes en slusslös kanal mellan Hästöfjärden i Larsmosjön och Jouxfjärden (cirka 400 m lång) samt mellan Jouxfjärden och Bredviken på Öjasjön (cirka 2,5 km lång).
Den kortare kanalen kallas Skataströmmen och den längre kanalen kallas Boholmskanalen. Båtleden går genom dessa kanaler, som är cirka åtta meter breda. Ledens djup är 1,0 m.
Jouxsundet är en liten kanal mellan Kronoby å och Jouxfjärden. Den var naturlig till att börja med, men muddrad senare. Den passar numera endast för små båtar, paddling och roddbåtar. Kanalen är cirka 900 meter lång.

Tarmo Hurskainen © 2006


Skataströmmen går genom en lummig område.

Träbron över Skataströmmen.

Boholmskanalen är som djungelälv. Fattas bara krokodiler.

Träbron över Boholmskanalen.

Skataströmmen går genom en lummig område.

Träbron över Skataströmmen.

Boholmskanalen är som djungelälv. Fattas bara krokodiler.

Träbron över Boholmskanalen.

© Bilderna tagna av Kåge Ahlsved 2005


Källor: Tarmo Hurskainens egna efterforskningar, 2005-06. Tack för lokal information till Kåge Ahlsved.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för Larsmo- och Öjasjöarna.
Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-10-16