Larsmosjön

Bockholmskanalen
Bockholmin kanava

Bockholmskanalen ligger mellan Larsmosjön och Sandsundsfjärden. Sandsundsfjärden är grund, så dit åker inte så många med båt. Kanalen
är 400 meter lång.

Tarmo Hurskainen © 2006Källor: Tarmo Hurskainens egna efterforskningar, 2005-06. Tack för lokal information till Kåge Ahlsved.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för Larsmo- och Öjasjöarna.
Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-10-16