Kymmeneälvkarta

Kymmene älv
Kymijoen kanavointisuunnitelmat

En kanalisering av Kymmenälv diskuterades första gången år 1819 men det var först år 1838 som noggrannare utredningar startades. Löjtnant V. Favorin fick uppdraget att utreda en farled mellan Päijänne och Finska viken. Favorin planerade linjen via Kymmene. Farleden skulle ha haft 25 slussar.
På 1850-talet utreddes många stora kanalprojekt och kanaliseringen av Kymmene älv togs åter upp. Projektet låg hos riksdagen åren 1863-64, men man fattade inga beslutet om den. Stora kanalprojekt behandlades återigen under 1920-talet i ett omfattande betänkande om trafikstråk.
Päijänne-Kymijoki-Suomenlahti-farleden lades till den första kategorien med tre meters djup. Projektet ansågs dock vara för dyrt.
Vattenföreningen tog åter fram projektet på 1990-talet. Man gjorde planer och kalkyler. Kanalens sträckning planerades liksom slussarna som tänktes bli 120 m långa. Tjänstemännen på trafikdepartementet använde modellfartyg som var 135 m långa i sina kalkyler.
I början av 2000-talet utvecklade Kvaerner-Masayardsvarvet DAS-fartyget, (Double Acting Ship), som kan gå i is utan isbrytare. För insjö- och kusttrafik avsedda fartyg var 90 m långa, 13,5 m breda och med 3,0 m djupgående. Vattenföreningen ansåg att kanalen skulle byggas med mått så att dessa fartyg skulle kunna använda den.
Regeringen fann dock år 2002 att kanalen inte skulle bli lönsam, vilket grundades på kalkyler gjorda av trafikdepartementet.
Olika naturorganisationer var starkt emot kanaliseringen. De sade att det på botten av Kymmene älv finns mycket farliga giftavlagringar från industrin vid älven. De sade att muddringar skulle röra upp gifterna och effekterna av det skulle kunna bli en ekokatastrof.
Det är ganska svårt att kanalisera Kymmene älv då älvfåran bara kan användas på få sträckor och man skulle ha fått gräva en helt ny kanallinje på över 35 km.
Vattenföreningen tror dock att frågan kommer fram igen då bränslepriserna stigit tillräckligt högt.

Tarmo Hurskainen © 2005

 


Källor: Myllykylä T. Suomen kanavien historia. Helsinki: Otava; 1991.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast