Kuuvamap

Kuuva kanal
Kuuvan kanava

Kuuva kanal är den nordligaste kanalen i Finland. Den ligger i Enare kommun i de nordostliga delarna av Enare träsk. Kanalen är några meter bred och cirka 200 meter lång. Kanalen används numera särskilt av kanotiser och fiskare.
Kanalen grävdes i början av 1900-talet av en man vid namn Matti Kuuva. Han grävde kanalen själv med spade och arbetet tog cirka tio år. Han ville ha en genväg då han måste runda en halvö under sina färder på Enare träsk och det betydde 30 kilometers omväg. Han samlade kanalsavgifter för sig själv och fick på detta sätt en tryggad ålderdom.
Enare kommun planerar att restaurera denna historiska kanal.

Tarmo Hurskainen © 2006


Källa: Tarmo Hurskainens egna efterforskningar, 2005.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast