Grabbes kanal
Grabben kanava

Det finns bara några få uppgifter om Grabbes kanal som byggdes under medeltiden. Kanalen ligger i Karis på Västra Nyland.
Kanalen går genom Lojoåsen på dess lägsta punkt i centrum av nuvarande Karis. Kanalfåran syns tydligt på södra sidan av järnvägen. Den var sannolikt en del av en 500 - 600 meter lång farled från Svartån till Kiilaneva som på medeltiden var Läppträskets nordstrand.
Kanalen grävdes enligt några historiska källor i samband med bygget av Raseborgs slott då byggsmaterial fraktades denna väg från inlandet.
Enligt lokala historiska uppgifter förblev kanalbygget ofullbordat då även den medeltida vattennivån var grundare än kanalen och därför fanns det aldrig tillräckligt med vatten i kanalen. Den har tydligen dock använts för att dra båtar från Svartån till älvfarleden som leder till havet.

Tarmo Hurskainen © 2006

Kanalen sedd från söder från järnsvägbanken norrut.  Grävningen är cirka en meter djup och  ett par meter bred.

Det är  mycket svårt att urskilja kanalen från norr vid Bangatan då  den ligger i en tät vegetation.

Skylten vid Bangatan visar var kanalen ligger.

Kanalen sedd från söder från järnsvägbanken norrut. Grävningen är cirka en meter djup och ett par meter bred.

Det är mycket svårt att urskilja kanalen från norr vid Bangatan då den ligger i en tät vegetation.

Skylten vid Bangatan visar var kanalen ligger.


© Kuvat Torsti Salonen


Källor: Kari stads internetsidor, samt historieforskaren Torsti Salonen, 2006.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast