Fladan
Fladan

Fladan är en cirka 3,5 km lång kanalfarled söderut från Borgå vid Finska vikens kust. Farled går genom Vessölandetnäs. Leden har muddrats flera gånger och senast år 2004.
Farleden går genom ett lummigt vattenväxtområde. Man måste vara försiktig för att inte krocka med kor! Det finns bete vid kanalen och kor kommer ibland till kanalen för att äta vattenväxter.
Djupet är 1,2 m och masthöjd 3,0 m.

Tarmo Hurskainen © 2005

Vassrännan på Fladan, men inga kor visade sig för fotografen . . .
Vassrännan på Fladan, men inga kor visade sig för fotografen . . .

© Bild: Kari MäenpääKällor: Tarmo Hurskainens egna efterforskningar, 2005
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast