Vestjyllands kanal

Föreslagen kanal som förbindelse mellan Limfjorden, Nissum Fjord, Stadil Fjord och Ringkøbing Fjord.

Kort historia:
Denna kanal har föreslagits av båtägaren Peter Jensen i Skjern vid Ringköbing Fjord. Syftet med kanalen är att förbinda de fyra fjordarna med en säker förbindelse för fritidsbåtar med skydd från den ofta besvärliga Nordsjön. Med denna kanal skulle fritidsbåtar från så gott som hela västra Jylland säkert kunna ta sig norr och österut oavsett väder och vind.
Förslaget har tagits väl emot av flera instanser. Kanalen var tänkt att gå igenom de tre kommunerna Lemvig, Holstebro och Ringköbing-Skjern. Men när förslaget, vid årskiftet mellan 2011 och 2012, kom fram till beslut om en förundersökning till en kostnad av 150 000 DKR blev det stopp från Lemvig kommun som inte ville satsa sin del, 50 000 DKR.


 


Källor: Magasinet for Vest-Jylland förmedlat av Jahn Børe Jahnsen, 2012.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för nordiska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 13-02-01